Installationsvejledning til Uffe's Spam Deleter, et fuldstædigt gratis program til at slette spam på POP3 postserveren.
Dette er en underside til http://www.verdensnavle.dk/


chart.dk


Verdensnavle såvel som de externe sider der linkes til,
frasiger sig ethvert ansvar for problemer og fejl,
der kan opstå ved brugen af nedenstående programmer.
Alle programmer er testet, og de virker på adskillige maskiner / styresystemer,
dette er dog ingen garanti, for at de virker på netop din maskine.


Uffe's Spam Deleter
Uffe representerer firmaet RouteWare
RouteWare is a company, which is specialized in these areas
Shortest path algorithms etc. aimed at developers / power users: RW Net
Web-based applications for routing: RW NetServer
Routing for MapInfo users - RouteFinder for MapInfo
Routing for ArcGIS users - RouteFinder for ArcGIS
Geocoding server - RW GeoCoder
http://www.routeware.dk/

Uffe har begået et lille simpelt program, det siger han selv :-)
Dette program burde alle have kørende på deres maskine,
når det er startet, kontakter det med et bestemt tidsinterval
den POP3 server der hånterer tilsendelse af mail til din konto.
Her tjekker programmet om nogle af de foruddefinerede
spamkreterier ,som du selv har opsat, er til stede.
De mail der opfylder kreterierne for spam bliver straks slettet.
Programmet kan bruges uanset hvilken browser, eller
hvilket postprogram du bruger.
OBS. OBS. Slettede mail kan ikke genskabes


Hent Uffe's Spam Deleter her i en DANSK version
Ordlisten er sidst opdateret 1 juni 2008

Hent sidste nye ordliste her, den gamle wordlist.txt skal blot overskrives.

Programmet er sidst pdateret 11 November 2004Klik på "Hent Uffe's Spam Deleter her i en delvis DANSK version"
Gem filen f.eks. på skrivebordet og dobbeltklik på den.

Hvis der i Destination folder ikke står C:\Uffe
Eller hvis der står noget andet end C:\Uffe
så må du selv skrive det.


Nu har du fået en ny mappe på roden C:\Uffe
åbn denne mappe i stifinder.
Åbn filen: "Uffes_Spam_Deleter.ini" med notepad/notesblok
og indsæt dine kontooplysninger


Såfremt du har flere konti sætter du antellet i første linie under [main]
accounts=2 betyder at du har 2 mailkonti, disse kan godt ligge på forskellige servere.
Autostart=1 er automatisk opstart når programmet åbnes - autostart=0 starter ikke programmet når det åbnes.
interval=240 betyder at der undersøsøges om der er ny post hvert 4. minut.

[main]
accounts=2
autostart=1
interval=240
beep_on_email=0


[account1]
name=Her kan du navngive kontoen efter eget valg
pop3host=paul.get2net.dk eller mail.tele.dk eller hvad din udbyders pop3 server hedder
pop3user=mp444444 eller hvad nu dit kontonavn er, det kan også være din e-mail adresse, det er det som regel på et webhotel.
pop3password=soV-K3-5 eller hvad dit password er til din e-mailkonto
pop3port=110 denne skal du normalt ikke ændre.

EKSEMPEL

[account1]
name=konto på get2net
pop3host=paul.get2net.dk
pop3user=mp444444
pop3password=soV-K3-5
pop3port=110

[account2]
name=konto på wannafind
pop3host=mail22.wannafind.dk
pop3user=xxxxx@ditdomæne.dk
pop3password=ghDDre-TTl
pop3port=110


Når du mener programmet er sat rigtigt op, og alle filer gemt, sender du en mail til dig selv,
i emnefeltet skriver du xxxxyyyy det er ligemeget hvilken tekst der er i mailen.
Nu dobbeltklikker du på filen. Uffes_Spam_Deleter.exe i stifinder så starter programmet,Hvis autostart er sat til 1 vil det efter 4 minutter have slettet den mail du lige har sendt.
Du kan fremskynde processen ved at klikke på Stop og Start nogle gange,
hver gang du genstarter, kontrolleres din POP3 konto for SPAM.


Når der står et andet tal end 0 i det hvide felt, er det antallet af slettede mail,
klik på stop, klik på File, klik på Missed e-mails?
klik på et af Go felterne,
og dobbeltklik på de forskellige mails, så får du oplysninger om afsenderen.Slettede mail kan ikke genskabesHer ses starten på wordlist.txt som ligger i mappen C:\Uffe
På denne liste kan du slette eller tilføje ord du vil filtrere på.

O.B.S. VIGTIGT der må kun bruges små bogstaver i ordlisten,
ellers virker programmet ikke.


* If you put a star in the first positimn, the line will be ignored-
* Sæt en stjerne foran linien og hele linien bliver sprunget over
* Sæt et af tallene 1-6 efterfulgt af et komma foran det ord du vil filtrere på
* alle mail der opfylder blot et af nedenstående kriterier vil blive slettet
* slettede mail kan ikke genskabes, men ved at dobbeltklikke på den slettede mail kan du
* se hvem der er afsender. og hvilket ord der bevirkede at mailen blev slettet.
* 1: The word exists within the Subject
* 1: Hvis ordet/sætningen forekommer i emnelinien
* 2: Is equal to Subject
* 2: Hvis ordet/sætningen er det samme som emnet
* 2, ( hvis du skriver således vil alle mail med tom emnelinie blive slettet)
* 3: The word exists within the FromName
* 3. Hvis ordet/sætningen forekommer i afsendernavnet
* 4: Is equal to FromName
* 4: Hvis ordet/sætningen er identisk med afsendernavnet
* 5: The word exists within the FromAddress
* 5: Hvis ordet/sætningen forekommer i afsenderadressen
* 6: Is equal to FromAddress
* 6: Hvis ordet/sætningen er identisk med afsenderadressen
1,abort
1,absolutely free
1,about time
1,acrobacy
1,advertis
Hvis du har en sikker hånd kan du få programmet til at starte automatisk sammen med Windows
Højreklik på Uffes_Spam_Deleter.exe i stifinder og venstreklik på "send til" Skrivebord (Opret genvej)

(Hvis du er dus med stifinder sætter du bare en genvej til programmet ind under
C:\Documents and Settings\Administrator\Menuen Start\Programmer\Start,
udskift "Administrator" med det brugernavn du starter komputeren under)


Nu har du en genvej på skrivebordet til Uffes_Spam_Deleter.exe
Sæt musepilen på denne genvej og tryk venstre musetast ned og hold den nede
Før nu pilen ned på start, videre op på programmer (i XP hedder det Alle Programmer)
videre ud i programkolonnen og hen til punktet start, videre ud i den undernenu der nu åbnes,
her slippes venstre musetast
nu starter programmet automatisk hver gang komputeren startes.
Det eneste der skal gøres når komputeren starter
er at trykke på minimerknappen når programmet kommer frem på skærmen,
så lægger det sig ned ved siden af uret, og her kører det automatisk.
Du kan altid med et enkelt venstreklik kalde det frem igen.
Jeg har snakket med Uffe, og han har lovet at i den næste udgave af programmet,
vil han overveje at automatisere dette punk.