Dette er en underside til http://www.verdensnavle.dk/

Denne artikkel har jeg modtaget fra
Lasse Sejr - Formand / Koordinator
Computer-Bøvl miljø i Ringkøbing


Møde om lynhurtigt Internet til fast lav pris - overalt i Vestjylland

Fredag d. 2/6 kl. 19.30 er alle interesserede velkomne til at deltage i en spændende
introduktionsaften i Hee Klubhus om mulighederne for at tilvejebringe lynhurtigt Internet
til fast lav pris - overalt i Vestjylland.

Deltagelse i mødet er gratis. Det er arrangeret af Computer-Bøvl-miljøet i Ringkøbing. Computer-Bøvl-miljøet tester
allerede med stor succes muligheden for at skaffe borgerne i Hee stabil bredbåndsadgang til Internettet for 100 kr.
om måneden pr. husstand.

Under inspiration fra et lignende Computer-Bøvl-miljø, der har udviklet sig på Djursland siden 1992,
dannede en gruppe unge mennesker for omkring et år siden Computer-Bøvl-miljøet i Ringkøbing.
Den 21/3 i år blev der afholdt stiftende generalforsamling og Computer-Bøvl-miljøet i Ringkøbing
er nu en realitet. Det er en almennyttig og ukommerciel forening hvis formål det er, uden skelen
til egen kommerciel interesse, at igangsætte initiativer der skaber en fælles og alsidig IT-udvikling
af Ringkøbing egnen, til gavn for alle, herunder bl.a. at fastholde initiativet til etablering af adgang
til ægte bredbånd for ubetinget alle egnens borgere, på rimelige vilkår.

Til at indføre introduktionsaftenens gæster i mulighederne for at tilvejebringe billigt bredbånd
overalt i Vestjylland har Computer-Bøvl-miljøet i Ringkøbing inviteret stifteren og formanden for
Computer-Bøvl-miljøet på Djursland, Bjarke Nielsen. Bjarke tog i år 2000 initiativet til at undersøge
mulighederne for at tilvejebringe billigt bredbånd overalt på Djursland. Overbevist af indledende
undersøgelser stiftede han i 2001 Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, og i løbet af 2002 og 2003 tog
han initiativ til 9 lokalafdelinger, der sammen dækker hele Djursland, og som gennem organisering af
lokale frivillige bygger og driver befolkningens egen IT-infrastruktur.

I 2005 blev lokalforeningerne økonomisk og organisatorisk selvstændige og i dag skaffer de tilsammen
bredbånd døgnet rundt til 100 kr. om måneden pr. husstand. Indtil nu nyder mere end 4.000 landbo-husstande,
eller 12.000 borgere - dvs. omkring 15 % af Djurslands befolkning - godt af dette initiativ.
Tilsammen sparer de mere end 20 millioner kroner bare i år, ved ikke at anvende kommercielt bredbånd.

Ikke alene koster ADSL mange gange mere pr. måned, men af tekniske grunde kan man ikke få ADSL
(bredbånd over telefontråd) hvis man bor længere væk fra nærmeste central end ca. 5 km. Det gør
omkring 25 % af landdistrikternes husstande, hvad enten det er på Djursland eller i Vestjylland.

Når man lever rigtig på landet må man normalt tage til takke med de meget langsommere ISDN- og modem
forbindelser. Og skal man bruge det til noget bliver det rigtigt dyrt da disse baseres på minuttakst.
Teleselskaberne har ikke til sinds at etablere ekstra centraler så ADSL kan nå alle, dels fordi
afstandene mellem husstandene i de udprægede landdistrikter er så store at etableringen ikke kan ske
på et kommercielt grundlag, og dels fordi selskaberne ikke er pålagt forsynings-forpligtigelse.

På Djursland blev løsningen at benytte billigt antenneforstærket radiogrej og at organisere og undervise
hundredvis af frivillige rundt om i alle Djurslands landsbyer i håndtering af grejet, hvorved man sammen
selv er blevet i stand til at skabe og drive den nødvendige IT-infrastruktur. Hver husstand betaler et
indskud på 2.000 kr. og får stillet det nødvendige grej til rådighed af den lokale forening.

I dag har de 9 egnsnet på Djursland tilsammen mere end 200 centrale brugerdrevne antenne-knudepunkter,
der hver dækker helt ud til 5 km i alle retninger. Der er tale om Europas største ukommercielle trådløse landskabsnet.

Bjarke er i dag undervisningsleder ved Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband (DIIRWB),
- Djurslands Internationale Institut for Trådløst Landskabsnet. På baggrund af erfaringerne fra Djursland
vil han på introduktionsaftenen anvise hvorledes man selv vil kunne etablere og drive VestjyllandS.net.På Djursland er der indtil nu skabt ca. 200 overlappende radio-dækningsområder,
der giver bredbåndsadgang til mere end 4.000 husstande, - ca. 12.000 mennesker.