Nyttig information og skemaer

Vejledning til ansøgere om begravelseshjælp side 1
Vejledning til ansøgere om begravelseshjælp side 2

Ansøgning om begravelseshjælp side 1 ( sendes til afdødes bopælskommune )
Ansøgning om begravelseshjælp side 2

Dødsanmeldelse og anmodning ombegravelse / ligbrænding 
( dette skema udfyldes v.h.a. gennemslag i flere eksemplarer og sendes til diverse myndigheder )


Skifteretten
Hvad gør du, når du skal møde i skifteretten efter dødsfald?
Hvad sker der i skifteretten?
Hvis den døde skylder mere væk, end han/hun ejer?
Hvis den dødes bo giver overskud?
Hvad betyder det for ægtefællen?
Hvad bliver bestemt under mødet?
Hvad koster det?
Hvad betyder et boudlæg?
Hvad vil det sige at sidde i uskiftet bo?
Hvad betyder et skifte?
Hvordan ender det?
Blanketter

Privat  skifte ( svar fra familiadvokaten )
Dødsboskifteloven  fra   themis.dk


Transport af lig:
Enhver har lov til at transportere et lig eller en urne, blot det ikke strider mod almindelig "sømmelighed"
http://www.familieadvokaten.dk/Breve-800/b800-130.htm


Min sidste vilje
Hvis nogle af dine nærmeste bor på plejehjem, beskyttet bolig el.l. og dør et sådant sted,
kan du risikere at få en masse problemer, hvis du ikke er klar over at der er visse regler,
som følges endog meget stramt af visse forstandere, bl.a. kan du risikere ikke at kunne
få afdødes dåbsattest udleveret, dette kan medføre at du efter at have arrangeret en
storslået begravelse finder ud af at afdøde havde udmeldt sig af folkekirken, og udfyldt
skemaet "Min sidste vilje" (dette skema hæftes normalt på dåbsattesten evt. afleveres en kopi til bedemanden).
I dette skema havde afdøde måske udtrykt helt andre ønsker, om f.eks. en stille og
rolig afsked, at asken skulle spredes over havet, eller måske noget helt andet.
Dette kan også afstedkomme store skænderier internt i familien om hvad der egentlig var afdødes sidste vilje.
Ligeledes kan du heller ikke få adgang til papirer af nogen art, hverken om formue eller gæld,
Da skifteretsbehandlingen i visse tilfælde kan tage adskillige måneder,
kan der løbe store beløb på i strafferenter og gebyrer.


Et minde på internettet?
http://www.mindet.dk/Grundlag/OmMindet.asp 

Religionsguiden vejviser til andre religioner og trossamfund i Danmark   PDF
http://www.flygtning.dk/publikationer/boeger/religion/religionsguiden%2099-00.pdf

Forbrugerrådet
http://www.fbr.dk/ 

Hvad er et livstestamente:
I livstestamentet skal man krydse af, om man ønsker behandling, hvis døden er uafvendelig,
og behandlingen kun kan forlænge livet. Man kan også sige nej til livsforlængende behandling i den situation,
hvor man ligger hjælpeløs hen uden håb om bedring. Et livstestamente giver ikke mulighed for aktiv dødshjælp.
Man opretter et livstestamente ved at udfylde en lille folder, som bl.a. fås på apoteker og hos lægen.
Folderen skal sendes til Livstestamenteregisteret på Rigshospitalet. Det koster 50 kr.
Man kan altid annullere livstestamentet. Sygehuset har pligt til at respektere et livstestamente.
Livstestamenteregisteret
Telefon 35 45 52 69
Livstestamente