Dette er en underside de til http://www.verdensnavle.dk/

Faktuel information når en af dine kære dør,
eller hvis du vil være på forkant
med hvad der sker, når du selv dør.


Ved alle former for kendt gravsted på en kirkegård er der renholdelsespligt.
Denne kan dog næsten altid købes af kirkekården for en periode på 1 til 20 år. (Fredningsperioden)
På nogle gravsteder/kirkegårde er der tillige pligt til hækplantning m.v.

Maritim begravelse (udstrøning af aske over åbent vand)
Alle kan ansøge Kirkeministeriet om tilladelse til udstrøning af aske over åbent vand,
denne gives normalt i løbet af 14 dage. Der kan også søges af nulevende personer,
så gives tilladelsen som forhåndstilsagn, og dette tilsagn er "bindende" for de efterladte.
Åbent vand inbefatter ikke Å´er, vandløb og indsøer.

Fra 1. januar 2009 er der nye regler om spredning af aske over åbent hav.
De nye regler betyder, at der ikke længere skal søges tilladelse hos Kirkeministeriet til askespredning.
Tidligere givne tilladelser er dog stadig gældende.
Læs mere om reglerne for askespredning

Urnenedsættelse i egen jord
Alle kan ansøge Kirkeministeriet om tilladelse til urnenedsættelse i egen jord.
Der kan også søges af nulevende personer.
En af betingelserne for at opnå tilladelsen, er at grunden er større end 5.000m², der kræves tinglysning/fredning af gravpladsen.
Tilladelse til begravelse (kistenedsættelse) i egen jord er nærmest umulig at opnå.

Tilladelse til "Spredning af aske over åbent vand" eller "nedsættelse i egen jord"
Der findes ikke en standartformular til ansøgningen, man ansøger Kirkeministeriet om tilladelsen og oplyser,
at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent vand eller nedsættes i egen jord.


Kirkeministeriet 
1. Kontor Frederikshoms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København K
Tlf. 3392 3390

Læs mere her:
Hvad sker der i kirken  en kort gennemgang af den kirkelige handling under en begravelseshøjtidelighed.
Kirkeministeriets hjemmeside 
Når din kære dør  Her er forskellige gode råd.
Begravelse  Gode råd og viden fra Netdoktor

Andre link og nyttig information,  samt eksempler på skemaer.

Begravelse / bisættelse kan ikke bestilles på disse sider.
Blanketter kan ikke downloades.
Siderne giver kun faktuel information