Højtidens forløb

Hvad sker der i kirken
.Højtidens forløb er varierende fra præst til præst,
erferfølgende vil vi her prøve at give en generel beskrivelse.


Det er altid præsten der er ceremonimester, han bestemmer hvad der skal ske når dørene lukkes, ligeledes er det med præsten at alle aftaler skal træffes vedrørende gennemførelse af højtiden, og de ønsker der måtte være i forbindelse hermed, pårørendes taler, salmer, musik, annoncering af begravelseskaffe o.s.v.
Præsten udformer sin tale efter samtale med afdødes familie, denne samtale finder sted senest dagen før højtideligheden, ofte 2-3 dage før.
Ca. 1 time før højtiden placeres og pyntes kisten i kirkens midtergang foran alteret.
Familien møder 15-45 minutter før højtiden, jo flere der forventes at komme, jo tidligere møder familien for at modtage de øvrige deltagere, de modtages ofte i våbenhuset, hvis vejret tillader det kan modtagelsen ske udenfor kirken.
Når kirkeklokkerne begynder at ringe, går man ind i kirken, det bør tilstræbes at det er familien der går ind først, hvis pladsen udenfor kirkerummet tillader dette. Hvis der er over ca. 30 deltagere kan det være nødvendigt at gå ind før kirkeklokkerne begynder at ringe.
Familien indtager stolepladserne nærmest kisten, mærmeste familie nærmest. Øvrige gæster sidder hvor de måtte ønske.
Præsten hilser på og giver hånd til de nærmeste pårørende, derefter sætter han sig på en stol foran i kirken, med siden eller ryggen til kirkerummet.

Herefter begynder højtideligheden.

Præludium (orgelspil)
1. salme synges
Nådeshilsen (Nåde være med jer)
Trosbekendelsen (Vi forsager djævlen )
Bibelcitat  (varierende tekst)
2. salme synges
Begravelsestale  (afsluttes med "Amen")
Lovprisning (Lovet være Gud)
Jordpåkastelsesritualet (Af jord er du kommet)
Fadervor (Fadervor, du som er i Himlen)
Kollekt (fællesbøn)
Velsignelse (Herren velsigne dig)
3. salme synges
Postludium (orgelspil)
Kisten bæres ud, når præsten giver tegn.
Præsten går forrest og den nærmeste familie, som ikke bærer, går umiddelbart efter kisten
Klokkeringning (afdøde ringes ud)
Der tages nu en sidste afsked med afdøde ved rustvognen.
Derefter er der ofte 3x3 klokkeslag (bedeslag) rustvognen kører ikke før sidste slag har lydt.

Flere gange under højtideligheden bliver man bedt om at rejse sig, dette adviserer præsten om som regel ved ved håndbevægelser.
Varighed ca. 25-30 minutter


Eventuel ceremoni før højtiden.

Hvis der ikke ønskes nogen højtid for afdøde i kirke eller kapel kan denne lille ceremoni udvides/tilpasses afdødes og familiens ønsker om et sidste farvel.

Før højtiden i kirke eller kapel afholdes ofte en lille ceremoni for de allernærmeste pårørende, denne kan foregå i hjemmet, sygehuskapellet eller på plejehjemmet i forbindelse med at afdøde lægges i kisten. Her kan familien hvis de ønsker det se afdøde i kisten, bedemanden har forinden lagt afdøde i kisten iført dén påklædning og de ting familien har ønsket. Her kan familien komme, sige et par ord, lægge en lille personlig ting, en blomst, være afdøde nær, bare være til stede. Inden låget lægges på kisten vil bedemanden som regel bede de tilstedeværende om at forlade rummet.
Nu køres/bæres kisten ud til rustvognen og køres til kirke, kapel eller krematorium.
Her kan man vælge om man vil køre efter rustvognen i Ligtog.

Under denne ceremoni er der mulighed for at synge afdøde ud, dette bruges ofte på plejehjem.

Der er også mulighed for at de pårørende selv kan iklæde afdøde tøjet, lægge låg på kisten, bære denne ud og eventuelt pynte kisten med blomster.